Polityka Prywatności i Regulamin Serwisu

Polityka Prywatności


Postanowienia ogólne i administracja danych
 1. Administratorem danych jest OnService.pl Sp z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 246, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000996225, NIP: 5543006848, REGON: 523369878, zwany dalej Serwisem. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Serwisu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Polityka Prywatności została przygotowana i udostępniona na stronie internetowej Serwisu w dniu 20 października 2022 roku.
Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 1. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczy to założenia i zarządzania kontem w celu uzyskania dostępu do oferowanych usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik. Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia danej umowy. Dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
 2. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 3. W zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wyraził chęć kontaktu przy użyciu formularza kontaktowego. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda. Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.
 4. W celach statystycznych – analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych usług i produktów Serwisu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Serwisu. Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika lub przekazywanych przez użytkownika
 1. Strony Serwisu używają plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. 
  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań. 

 3. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Serwis współpracuje w tym zakresie między innymi z firmami Google, Facebook oraz LinkedIn;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. W tym zakresie współpracujemy z Google, używając Google Analytics. Można zainstalować dodatek do przeglądarki, który blokuje tą usługę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout); 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub https://jakwylaczyccookie.pl/

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Użytkownik może również samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której aktualnie używa. Użytkownik musi jednak uwzględnić, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich 
 1. Treści oferowane w ramach stron internetowych Serwisu kierowane są wyłącznie do osób które ukończyły 18 lat. 
 2. Użytkownik korzystający ze stron Serwisu powiadamiany jest o tym, że znajdujące się na stronach Serwisu treści w całości kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich oraz aby korzystać ze stron Serwisu potwierdza, że jest osobą pełnoletnią. W związku z tym, Serwis nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci. 
Udostępnianie danych
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu celem przygotowania odpowiedniej oferty, dostosowania materiałów reklamowych czy przedstawienia spersonalizowanych produktów i usług. Dane o aktywności Użytkowników na naszych stronach mogą być także udostępniane naszym partnerom marketingowym. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność na stronach Serwisu. Działania tego typu umożliwiają również naszym partnerom wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z naszymi stronami.
 2. Państwa mogą być udostępniane do Państw Trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Uprawnienia użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
  • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres pocztowy Serwisu. 
 3. W sytuacji kiedy Użytkownik występuje z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, Serwis odpowiada na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – na przykład z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Serwis nie będzie mógł spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, spełnione zostaną one w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, a o przedłużeniu terminu Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.
 4. W przypadku naruszeń w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji umowy, przygotowania spersonalizowanej oferty, odpowiedzi zapytania, itp. a w przypadku newslettera do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Pragniemy zapewnić wszystkich Użytkowników, iż dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe były bezpieczne a ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.

Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.
Działanie strony


Podstawowe i przykładowe zastosowanie plików cookie

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasze serwery do Twojego komputera lub urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do naszych usług. Są one przechowywane w Twojej przeglądarce, a następnie wysyłane z powrotem na nasze serwery, abyśmy mogli dostarczać treści kontekstowe. Bez plików cookie korzystanie z sieci byłoby znacznie bardziej frustrujące. Używamy ich do wspierania Twoich działań na naszej stronie internetowej - na przykład Twojej sesji (dzięki czemu nie musisz się ponownie logować) lub Twojego koszyka.
Pliki cookie służą nam również do zrozumienia Twoich preferencji na podstawie wcześniejszej lub bieżącej aktywności na naszej stronie internetowej (odwiedzanych stronach), Twojego języka i kraju, co umożliwia nam świadczenie lepszych usług. Używamy również plików cookie, aby kompilować dane zbiorcze dotyczące ruchu w witrynie i interakcji z witryną, abyśmy mogli oferować lepsze wrażenia i narzędzia w przyszłości.

Oto przegląd przykładowych plików cookie, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania naszej strony internetowej:

Here is an overview of the cookies that may be stored on your device when you visit our website:

Kategoria plików cookie
Cel
Przykłady

Sesja i bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie użytkowników, ochrona danych użytkowników i zezwolenie witrynie na dostarczanie usługi oczekiwanych przez użytkowników, takich jak utrzymywanie zawartości koszyka lub zezwalanie na przesyłanie plików. 

Witryna nie będzie działać poprawnie, jeśli odrzucisz lub odrzucisz te pliki cookie.

session_id (Odoo)

Preferencje

Zapamiętanie informacji o preferowanym wyglądzie lub zachowaniu witryny, takich jak preferowany język lub region. 

Twoje wrażenia mogą ulec pogorszeniu, jeśli odrzucisz te pliki cookie, ale witryna nadal będzie działać.

frontend_lang (Odoo)
Historia interakcji

Służy do zbierania informacji o Twoich interakcjach z witryną, oglądanych stronach i wszelkich konkretnych kampaniach marketingowych, które doprowadziły Cię do witryny. 

Możemy nie być w stanie zapewnić Ci najlepszych usług, jeśli odrzucisz te pliki cookie, ale witryna będzie działać.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Reklamy i marketing

Służy do zwiększania atrakcyjności reklam dla użytkowników i wartości dla wydawców oraz reklamodawców. Przykładowo zapewnia trafniejsze reklamy podczas odwiedzania innych witryn wyświetlających reklamy lub poprawianie raportów dotyczących skuteczności kampanii reklamowych.

Pamiętaj, że niektóre usługi stron trzecich mogą zapisywać dodatkowe pliki cookie w Twojej przeglądarce, aby Cię zidentyfikować.

Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez strony trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji  Network Advertising Initiative. Witryna będzie nadal działać, jeśli odrzucisz lub usuniesz te pliki.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analityka

Dowiedz się, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną dzięki Google Analytics. Dowiedz się więcej o plikach cookie na Analytics cookies and privacy.

Witryna będzie nadal działać, jeśli odrzucisz lub usuniesz te pliki.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Możesz wybrać, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest wysyłany, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookie. Każda przeglądarka jest nieco inna, więc zajrzyj do menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo modyfikować pliki cookie. 

Obecnie nie obsługujemy funkcji "Bez śledzenia", ponieważ nie istnieje dla niej aktualnie standard zgodności.
Treści zawarte na stronach Serwisu


Własność intelektualna

Wszelkie prawa do zawartych w serwisie treści są zastrzeżone. 

Treści zawarte na stronach Serwisu są własnością Serwisu lub innych osób i instytucji, a na ich użycie Serwis posiada wszelkie wymagane prawem zgody. Jakiekolwiek użycie tekstów, materiałów graficznych i innych treści znajdujących się na stronach Serwisu, bez pisemnej zgody Serwisu jest zabronione.

Do kogo kierowana jest treść na stronie

Treści i proponowane rozwiązania, usługi lub produkty kierowane są wyłącznie do firm, stanowią jedynie propozycję o charakterze informacyjnym, która nie jest prawnie wiążąca i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Zaproszenia do zawarcia umowy

Treści zawarte na stronie Serwisu stanowią jedynie ogólną informację o możliwościach realizacji lub sprzedaży ewentualnych usług czy produktów, a wszystkie szczegóły dotyczące zawarcia ewentualnej umowy będą ustalone przez obie strony, po przeprowadzonym wstępnym audycie i przedstawieniu indywidualnej oferty ze strony Serwisu.  


Strona główna